Licence Ubuntu

Ubuntu můžete zcela volně a především zdarma použít jak doma, tak ve firmě. Jeho licence vám umožňuje nainstalovat jej na libovolný počet počítačů a používat k jakémukoli účelu. Ubuntu můžete volně sdílet se svými přáteli, rodinou, spolužáky či kolegy z práce. Totéž platí i pro všechny programy, které Ubuntu obsahuje.

Ubuntu je kolekcí mnoha počítačových programů a dokumentů vytvořených tisíci jednotlivců, týmy a společnostmi. Každé z těchto děl může přicházet s odlišnou licencí. Licenční politika Ubuntu popisuje postup, s kterým dosáhneme rozhodnutí, jaký software standardně obsáhneme na Ubuntu Desktop CD.

Kategorie softwaru v Ubuntu

Tisíce softwarových balíků dostupných pro Ubuntu jsou rozděleny do tří hlavních klíčových zdrojů: main, restricted a universe. Software je vydán v jednom z těchto zdrojů v závislosti na úrovni podpory, kterou mu můžeme poskytnout, a na tom, zda splňuje, nebo nesplňuje naši filozofii svobodného softwaru.

Tato politika se týká pouze softwaru v main a restricted zdrojích, které obsahují software plně podporovaný týmem Ubuntu a tuto politiku nutně splňují.

Ve zdroji universe naleznete programy všemožného zaměření, pod velkou škálou licencí - úplný softwarový vesmír („universe“). Pokud instalujete software z universe, přečtěte si prosím pečlivě danou licenci.

Všechen software v Ubuntu main a restricted zdrojích musí být licencován způsobem, který je slučitelný s naší licenční politikou. Existuje mnoho definic pro „svobodný software“, takže jsme zahrnuli i naši vlastní sadu směrnic.

Licenční politika Ubuntu zdroje main

Všechen aplikační software zahrnutý v Ubuntu zdroji main:

 • Musí obsahovat zdrojový kód. Zdroj main má striktní a neměnný požadavek, že aplikační software v něm obsažený musí přicházet s kompletním zdrojovým kódem.

 • Musí dovolovat úpravy a šíření upravených kopií pod stejnou licencí. Pouhá přítomnost zdrojového kódu nezaručuje stejnou svobodu, jako když máte právo jej měnit. Bez možnosti upravovat software nemůže komunita Ubuntu podporovat software, opravovat chyby, překládat jej nebo jej vylepšovat.

Licenční politika Ubuntu zdrojů „main“ a „restricted“

Všechen aplikační software v main i restricted musí splňovat následující požadavky:

 • Musí povolovat šíření. Vaše právo prodat nebo předat dále software samotný nebo jako součást softwarového celku je důležité, neboť:

  • Vy, uživatel, musíte mít možnost předat dále jakýkoliv software, který jste obdržel od Ubuntu ve zdrojové nebo sestavené podobě.

  • Zatímco Ubuntu nebude požadovat licenční poplatky pro toto šíření, vy můžete klidně chtít vypálit Ubuntu CD nebo vytvořit vlastní upravenou verzi Ubuntu pro vlastní prodej, a měli byste mít svobodu toto udělat.

 • Nesmí vyžadovat licenční poplatky ani žádné jiné poplatky za šíření dále nebo úpravy. Je důležité, že můžete provádět svá práva k tomuto softwaru, aniž byste museli někomu za tuto výsadu platit, a také, že můžete tato práva předat v nezměněné podobě dále ostatním lidem.

 • Musí dovolovat, aby tato práva byla předána dále spolu se softwarem. Měli byste mít možnost mít naprosto stejná práva na software, jako na něj máme my.

 • Nesmí znevýhodňovat osoby, skupiny nebo účely použití. Softwarová licence obsažená v Ubuntu nesmí znevýhodňovat žádnou osobu, skupinu uživatelů, ani nesmí omezovat uživatele v používání softwaru pro určitý typ použití - například firemní. Takže nebudeme šířit software, který je licencován „zdarma pro nekomerční použití“.

 • Nesmí být šířen pod licencí specifickou pro Ubuntu. Práva náležející k danému softwaru nesmí záležet na programech, které jsou součástí systému Ubuntu. Takže nebudeme šířit software, na které má Ubuntu „speciální“ výjimku nebo právo, a nevložíme do Ubuntu software, u kterého bychom vám odmítli přiznat právo šířit ho dál.

 • Nesmí nakazit ostatní softwarové licence. Licence nesmí klást omezení na ostatní software, který je šířen s ním. Například licence nesmí trvat na tom, že všechny ostatní programy na stejném médiu musí být svobodný software.

 • Může vyžadovat, aby změny zdrojových kódů byly šířeny jako záplaty. V některých případech jsou autoři softwaru rádi, že jim šíříme jejich software a úpravy jejich softwaru, pokud jsou tyto dvě věci šířeny odděleně, takže lidé vždy obdrží kopii jejich nezměněného kódu. Rádi respektujeme jejich přání. Nicméně, licence musí výslovně povolit šíření softwaru sestaveného z upraveného zdrojového kódu.

Dokumentace, firmware a ovladače

Ubuntu obsahuje licencovaná díla a díla chráněná autorskými právy, která nejsou aplikačním softwarem. Například výchozí instalace Ubuntu obsahuje dokumentaci, obrázky, zvuky, videoklipy a firmware. Komunita Ubuntu bude provádět rozhodnutí o zahrnutí těchto děl případ od případu a zajišťovat tak, že tato díla neomezí naši možnost poskytovat Ubuntu zdarma a že Ubuntu zůstane vámi dále šiřitelné.

Účel zdroje „restricted“

Tým Ubuntu chápe, že mnoho uživatelů vlastní ve svých počítačích důležitý hardware vyžadující ovladače aktuálně dostupné pouze v binárním formátu. Naléháme na všechny prodejce hardwaru, aby trvali na tom, že jejich dodavatelé mají poskytovat svobodné ovladače pro své komponenty, ale je nám zřejmé, že v některých případech jsou binární ovladače jedinou cestou, jak váš hardware zprovoznit. Důsledkem je, že Ubuntu obsahuje několik z těchto ovladačů na CD a ve zdroji, viditelně oddělené od ostatního softwaru umístěním do zdroje restricted.

Binární ovladače jsou nešťastnou volbou, pokud volbu máte. Bez zdrojového kódu nemůže Ubuntu podporovat tento software, poskytujeme jej pouze pro uživatele, kteří je potřebují, aby mohli spustit svobodný software dostupný v main. Také nemůžeme binární ovladače zpřístupnit pro jiné architektury (jako jsou Mac nebo IPAQ), pokud sami nemáme možnost přizpůsobit zdrojový kód softwaru. Pokud je váš hardware plně podporován svobodnými ovladači, doporučujeme vám zdroj restricted jednoduše odebrat.

Software ve standardní instalaci

Když nainstalujete Ubuntu, většinou nainstalujete kompletní pracovní prostředí. Také je možné nainstalovat pouze minimální sadu softwaru (stačící pouze pro spuštění počítače) a poté si manuálně zvolit vše ostatní. Takovou „vlastní“ instalaci upřednostňují správci serverů, kteří si na serveru chtějí nechat pouze naprosto nezbytný software.

Všechen aplikační software nainstalovaný ve výchozí instalaci je svobodný software. Navíc instalujeme některé ovladače zařízení dostupné pouze v binárním formátu, ale tyto balíky jsou viditelně odděleny ve zdroji restricted.