Agora Games - dramatická úspora času a nákladů

Ubuntu a VMware umožní herní společnosti snížit serverovou infrastrukturu téměř o polovinu

Souhrn

Rozrůstající se firma Agora Games, která vytváří vlastní online herní komunitu si uvědomila, že pro zdárný růst společnosti, je potřeba vytvořit fungující a standardní infrastrukturu, která bude schopna obstarat rostoucí poptávku trhu. Za přispění poskytovatele Terremark zavedla nové prostředí, které je založeno na Server Edition a virtualizačním nástroji VMware.

V rámci tohoto přechodu uvedla do provozu 75 virtuálních serverů počet fyzických serveru klesl z 40 na 25. Tím došlo k významné úspoře času a nákladů a stále je schopna kvalitně reagovat na požadavky zákazníků.

Výzva

Jelikož se herní průmysl neustále rozrůstá, tvůrci musí neustále přicházet se způsoby, jak zlepšovat herní zážitek. Hráčské profily, on-line komunity, herní statistiky a chat jsou stále velmi důležité herní součásti u nejúspěšnějších her. Agora Games se zaměřuje na budování online komunit a prohlubování herního zážitku. Poskytuje služby a některé produkty pro několik světově úspěšných her - Guitar Hero, Transformers a Call of Duty.

Jak se herní firma rozrůstala, dostala se k závěru, že stávající IT infrastruktura je již nedostačující a nestačí k uspokojení zákaznických potřeb. Na základě různorodého HW a SW docházelo k časovým prodlevám a IT správa nebyl komplexní.

Brian Corrigan říká: "Rychle jsme se rozrůstali a to jak v počtu zaměstnanců tak i v počtu spravovaných projektů. Neustále jsme řešili otázku nedostatečné serverové kapacity, abychom mohli uspokojit nově vznikající projekty, což zvyšovalo čas potřebný na celkovou správu."

"Taktéž bylo nutné pokrýt náhlé výkyvy ve využívání našich technologií. Například při vydání nové hry jako Guitar Hero, kdy provoz několikanásobně narostl."

Řešení

Agora Games spolupracovala s poskytovatelem IT služeb Terremark. Zavedli novou infrastrukturu založenou na Ubuntu Server Edition a virtualizačním nástroji VMware. V rámci tohoto nasazení se zavedlo 75 virtuálních serverů a počet fyzických serverů se snížil z 40 na 25. Web firmy, aplikační a databázové servery běží nyní Ubuntu serverech.

Jason LaPorte říká: "Jelikož jsme přecházeli na standardní prostředí, tak jsme se vyhli selhání hardwaru. Struktura Ubuntu ve spojení s naším autokonfiguračním nástrojem je ve výsledku na správu mnohem jednodušší. Čas potřebný na konfiguraci serveru se snížil z jednoho týdne na cca 10 minut."

Společnost také provozuje jednu třetinu svých počítačů s operačním systémem Ubuntu Desktop Edition. Corrigan říká: "Ubuntu desktop je jednoduchý na použití a následnou správu. Je také velmi oblíbený i u našich zaměstnanců."

Výsledky

Nová standardizovaná struktura usnadňuje správu.

Nové prostředí založené na Ubuntu zjednodušilo správu a přineslo dramatickou úsporu času. LaPorte říká: "V poslední době jsem zjišťoval, že jsme již na maximu vynaložného úsilí ve správě našich systémů. Jelikož jsme fungovali na několik operačních systémech, na různém HW, tak jsem trávil i několik dnů při zjišťování chyb. Teď se chyby buď nevyskytují nebo je v případě potřeby můžeme vyřešit v řádu hodin. V rámci měsíců šetříme dny, v rámci let celé týdny."

Abhishek Mukherjee k tomu dodává: "Je velmi příjemné používat stabilní platformu k vývoji našich aplikací. Nyní trávím více času řešením zábavnějších a zajímavějších problémů. Teď se věnujeme hlavně vývoji herního prostředí."

LaPorte dodává: "Skutečnost, že nejsme zatěžováni malými a nepodstanými problémy, znamená že se můžeme plně věnovat naší hlavní činnosti. Můžeme se věnovat strategii a detaily se řeší sami.

Virtuální prostředí zlepšuje efektivitu a šetří náklady

Se spolehlivým virtuálním prostředím může Agora Games reagovat rychleji na stávající požadavky zákazníků. LaPorte říká: "Hodně našich činností může být nárazově hodně náročné. Při vydání nové hry jsou naše systémy velmi zatíženy, ale to po několika měsících odezní. Výhoda ve virtualizaci spočívá v přerozdělení výpočetního výkonu na místa, kde je potřeba."

"Můžeme reagovat na měnící se požadavky z různých oblastí. Partneři se snadno dostanou k našem softwaru, když ho potřebují. Jsou také velmi rychle schopni sledovat aktuální statistiky."

Corrigan říká: "Změnou infrastruktury a přechodem k novým systémům jsme ušetřili dva systémové administrátory na hlavní pracovní poměr. To je masivní úspora nákladů, když se zamyslíme nad stávající ekonomickou situací."

Bezplatné aktualizace a komunitní podpora

Díky snadnému přístupu k aktualizacím, k návodům, k dokumentaci a taktéž k on-line podpoře, má Agora Games více důvěry ve stabilitu vlastní infrastruktury. Mukherjee říká: "Zásadní věcí jsou pro nás aktualizace, o které se nemusíme starat. Šestiměsíční vývojový cyklus zajišťuje i kompatibilitu s novým hardwarem.

"Skutečnost, že vývojáři mohou využít podporu komunity, je také velmi přínosná. Nyní mohou sami vyřešit většinu svých problémů."