Pravidla chování

!!! Nutná aktualizace !!! -- aktuální verze na http://www.ubuntu.com/community/conduct

Ubuntu - Pravidla chování

Tento řád se týká Vašeho chování jakožto člena komunity Ubuntu na jakémkoli fóru, poštovní konferenci, wiki, internetové stránce, IRC kanálu, setkání uživatelů i v soukromé korespondenci. Komunitní rada Ubuntu (Ubuntu Community Council) rozhodne všechny neshody ohledně chování členů komunity.

Buďte uvážliví

Vaši práci využijí jiní a Vy budete naopak závislí na práci ostatních. Každé rozhodnutí, které učiníte, ovlivní uživatele i kolegy, a tak očekáváme, že při činění těchto rozhodnutí berete tyto důsledky v potaz. Například při "feature freeze" neposílejte výrazně nové verze kritických dílů systému, neboť ostatní, kteří software zkoušejí, nebudou čekat žádné velké změny.

Buďte ohleduplní

Členové komunity Ubuntu se k sobě chovají s úctou. Každý může hodnotně přispět Ubuntu. Ne vždycky spolu budeme souhlasit, ale to není důvod k neslušnému chování. Každý se občas může cítit zklamaný, ale je vždy potřeba se chovat tak, aby se zklamání neproměnilo v osobní útok. Je nutné si uvědomit, že v komunitě, kde panuje napětí a stres, se toho moc neudělá. Očekáváme tedy od členů, že budou ohleduplní k ostatním přispěvatelům, k uživatelům, ale též k lidem mimo naši komunitu.

Spolupracujte

Jak Ubuntu tak svobodný software stojí na vzájemné spolupráci. Správná spolupráce omezuje zdvojení úsilí (redundanci) ve světě Svobodného softwaru a zvyšuje kvalitu vytvořených výrobků. Měli byste se snažit spolupracovat jak s ostatními správci Ubuntu (balíků) tak s rozsáhlejší komunitou, která má o Vaši práci zájem. Vaše práce by měla být průhledná a srozumitelná a patche z Ubuntu by měly být komunitě vráceny když jsou zhotoveny, nikoli jen když vyjde nová verze. Jestliže chcete psát nový kód pro projekty, ze kterých Ubuntu vychází, dejte jim alespoň vědět o svých nápadech a postupu. Není vždy rozumné vyžadovat odsouhlasení vlastních nápadů od původních autorů či od kolegů, a tak to nepovažujte za nutný požadavek před tím, než se pustíte do práce - ale aspoň o své práci informujte a zveřejňujte ji tak, aby ji bylo možné zkoušet a vylepšovat.

Když se na něčem neshodnete, poraďte se

Politické a technické rozpory jsou na denním pořádku i v Ubuntu. Není důležité se jim vyhýbat, ale řešit je a využívat konstruktivně. Komunita Vám pomůže řešit nedorozumění a neshody. Technická a Komunitní rada - ty jsou tu od toho, aby pomohly vybrat správnou cestu pro Ubuntu. Některé týmy anebo jejich vůdci Vám také mohou poradit, které volby jsou nejvhodnější. Pokud opravdu chcete směřovat jinam, vyzýváme Vás abyste vytvořili odvozenou distribuci, či alternativní sadu balíků pro Ubuntu pomocí sítě Ubuntu Package Management, aby mohla komunita Vaše změny vyzkoušet a přispět k debatě.

Pokud si nejste jisti, řekněte si o pomoc

Nikdo neví všechno, a v rámci komunity Ubuntu se od nikoho neočekává, že by byl dokonalý (samozřejmě s výjimkou samotného SABDFL). Často prostá otázka předejde daleko vážnějším problémům později - a tak jsou otázky podporovány. Tázaní by měli rádi odpovídat a pomáhat. Tázající by zase měli dát pozor, aby se ptali na správném místě. Nemístné otázky jako např. žádost o pomoc na vývojářské konferenci snižují účinnost práce i debaty.

Odstupujte uváženě

Vývojáři přicházejí a odcházejí v každém projektu, a ani zde není Ubuntu výjimkou. Žádáme Vás, abyste se při opouštění kteréhokoli projektu snažili jej co nejméně narušit. To znamená dát ostatním vědět, že projekt opouštíte, a umožnit jim pokračovat ve Vaší práci tam, kde jste ji zanechali.