Andalusie využívá 220 tisíc Ubuntu počítačů ve školách po celém regionu

Isotrol a Canonical Premium Service Engineer (PSE) poskytuje poradenské služby pro lepší vzdělávací výsledky 600 tisíc studentů v Andalusii ve Španělsku.

Úvod

Andaluská regionální vláda ve Španělsku chtěla zlepšit přístup k IT ve školách v celém regionu. Proto požádala Isotrol o připojení 2 tisíc škol v Andalusii.

Isotrol zde zavedl Ubuntu na 220 tisíc pracovních stanic ve více než 2 tisících školách.

Dnes technologie hraje hlavní úlohu při poskytování dynamičtějšího vzdělávacího procesu ve školách v celé Andalusii. Učitelé i studenti mohou sdílet informace rychle a snadno. Každá škola má zajištěnou zvláštní technickou podporu formou centralizovaných služeb.

Úkol

Vládní organizace čelí neustálému tlaku na splnění vzdělávacích požadavků s malým rozpočtem. Musí zajistit, aby školy nabízely studentům kvalitní vzdělání. Technologie hraje významnou roli, a tak se vlády a školy obrací na free software s cílem vytvořit efektivní a dynamické vzdělávací prostředí.

Jakmile se zavázali k přijetí open-source software, andaluská regionální vláda zahájila projekt zaměřený na transformaci školství v regionu. And@red projekt byl zaměřen na:

  • Zajištění přístupu k informačním a komunikačním technologiím (ICT) pro všechny občany v Andalusii bez ohledu na jejich místo bydliště nebo sociální status
  • Poskytnutí přístupu k informacím a službám, poskytovaných na regionální úrovni prostřednictvím internetu
  • Přizpůsobení základních veřejných služeb a to zejména v oblasti vzdělávání a zdraví

V rámci této iniciativy vláda uzavřela smlouvu se španělskou společností podnikající v IT službách Isotrol o zavedení nové technologické infrastruktury, která by spojovala 1500 škol v regionu. Po vítězství v soutěži byl Isotrol rovněž vyzván k zahájení nového projektu, který má zajistit, aby každá škola měla zajištěnou technickou podporu.

Antonio José Sáenz Albanés, CTO Isotrolu, říká: "Před And@red projektem nebyla vzdělávací centra v Andalusii propojená. Některá z nich měla přístup k internetu a některá pár počítačů s výukovými aplikacemi. Ale nebyl zde žádný standardní vzdělávací model a učitelé obvykle požívali počítače jen pro výuku výpočetní techniky."

Řešení Ubuntu

Isotrol zavedl společné sítě na 220 tisíc pracovních stanic s Ubuntu ve více než 2 tisících školách z celé Andalusie.

Operačním systémem Ubuntu, Guadalinex EDU používá přes 600 tisíc studentů a 75 tisíc učitelů a je to nyní přijímaný standard ve školách v celém regionu. Do konce roku 2012 bude And@red projekt ve 4 tisících školách, pro zhruba 1,5 milionu studentů a téměř 200 tisíc učitelů, kteří budou používat Guadalinex každý den.

Rafael Garcia Rivas, ředitel společnosti Advanced Management Centre, Junta de Andalucía říká: "Učitelé a studenti po celé Andalusii mají nyní přístup ke stabilnímu a bezstarostnému technickému prostředí. Mohou vyhledávat a sdílet informace a snadněji se vzdělávat. A mohou pracovat ve více inovativních a interaktivních lekcích s lepší IT infrastrukturou. "

Isotrol také představil moderní centrum pro ICT školy Management, El Centro de Gestion Avanzado (CGA). CGA nabízí centralizovanou poradenskou službu pro andaluské školní sítě a vytváří IT řešení, která jsou šitá na míru potřebám andaluským učitelům a studentům.

V takto velkém měřítku se Isotrol rozhodl projekt uskutečnit s využitím podpory Canonicalu. Antonio José Sáenz Albanés říká: "Velmi úzce spolupracujeme s Canonicalem. Jejich podpora byla neocenitelná při vývoji, nasazení a v dalších fázích projektu." Jednotné kontaktní místo nám poskytuje klid.

Výsledky

Silné partnerství Isotrolu s Canonicalem bylo klíčem k úspěšnému průběhu And@red projektu. Antonio José Sáenz Albanés říká: "Canonical nám poskytuje Premium Service Engineer (PSE), který dle našich zkušeností jedná jako jediné důvěryhodné kontaktní místo pro případné problémy."

"Můžeme přímo eskalovat problémy na naše PSE, kde nám pomohou řešit problémy rychle a efektivně, a to nám dává klid, protože tak můžeme poskytovat služby s rychlou odezvou pro síť andaluských škol. PSE nám také pomohlo aktivně řídit naše systémy optimalizacemi a automatizacemi nasazení systémů, které nám značné ušetří náklady na celém managementu a podpoře. Je to užitečné mít po ruce experty, kteří poskytují konzultace a pracují paralelně s cílem zajistit, aby naše služby bezproblémově pracovaly s každou novou verzí Ubuntu. Používáme také Launchpad pro hlášení chyb a na dotazy. Je pro nás opravdu důležité, že nám pomáháte udržovat naši podporu stále v provozu."

Vzdělávací střediska podporují učitele: Díky komplexnímu školení vedeným CGA, mohou učitelé a studenti nyní plně využít své nové integrované infrastruktury IT.

Antonio José Sáenz Albanés říká: "CGA provozovatelé byli instruováni, aby odpovídali na všechny otázky a dotazy bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat. To, spolu s pečlivě plánovanými školeními, znamenalo, že učitelé nikdy neměli pocit, že by byli na technologii sami." Zlepšená spolupráce podněcuje tvorbu ve výuce.

Jedním z hlavních cílů And@red projektu bylo zajistit bezproblémovou integraci technologií do výuky. Výsledkem projektu byla mnohem větší komunikace mezi učiteli a žáky.

Antonio José Sáenz Albanés říká: "Díky spolupráci platformy v místě mohou učitelé ukládat a sdílet své nápady v centrální evidenci. To rozvíjí jejich kreativitu. Mohou vytvářet více inovativní a dynamické lekce, kde skutečně zapojí své studenty."

Snadná a stabilní infrastruktura šetří čas: Isotrol byl zvláště zaměřený na stabilitu nového školního prostředí IT. Antonio José Sáenz Albanés říká: "Distribuce Ubuntu je spolehlivější než jiné alternativy. Je to stabilní, snadno použitelný a snadno spravovatelný systém. Je také kompatibilní s celou řadou hardware, takže jsme nezaznamenali žádné otázky integrace. To bylo obzvlášť důležité, protože učitelé a studenti musí být schopni pracovat s Guadalinex, ať už jsou ve škole nebo doma.

"Založení naší distribuce na Ubuntu má také možnost CGA věnovat více prostředků na zlepšení každodenních úkolů. A to znamená, že můžeme věnovat více času na poskytování hardware podpory a rozvoj nových technologických řešení pro učebny."