25.6.2011 - Konference OSSConf v Žilině

Ve dnech 6. - 9. července se na půdě Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (FRI ŽU) bude konat již pátý ročník konference OSSConf. Konferenci koná slovenská Spoločnosť pre otvorené informačné technológie a záštitu nad ní převzali ministr školství SR Eugen Jurzycu a děkan FRI ŽU Karol Matiaška.

Konference je rozdělená do několika částí podle zaměření:

 • Středa 6. července 2011
  • Specializovaná sekce Oteřený software ve vědě a výzkumu
 • Čtvrtek 7. července 2011
  • Specializovaná sekce OpenGIS - Otevřený software v GIS
  • Specializovaná sekce TeX a jeho přátelé
  • Odborný seminář pro učitele Otevřený software ve vyučování
 • Pátek a sobota 8. a 9. července 2011
  • Všeobecná sekce Otevřený software ve vzdělávaní, výzkumu a v IT řešeních

Podrobný program konference můžete nalézt na adrese http://ossconf2011.soit.sk/program.

V rámci konference bude také udělena cena SOIT a Liberixu pro nejlepší bakalářskou a diplomovou práci související se otevřeným softwarem a dalšími otevřenými technologiemi.

Obsah: