2.9.2013 - Pošlete na svůj místní úřad příručku Software na úřadech a jeho svobodné alternativy

Liberix, o.p.s. připravil PDF brožuru, která má pomoci místním úřadům, školám a dalším institucím objevit svobodný software, odstranit předsudky kolem něj panující a v ideálním případě také přesvědčit vedoucí IT oddělení a další zainteresované, že prosazovat a především používat otevřený software a formáty má smysl. Cílem brožury je nejen otevřený software představit, ale také ukázat jeho přednosti a kvality, vysvětluje okolnosti jeho pořízení a nasazení a nabízí i objektivní porovnání s uzavřeným softwarem z hlediska funkčnosti i finanční náročnosti. Vše je podpořeno příklady z praxe. Brožuru si můžete stáhnout, ale hlavně ji doporučte, ukažte nebo pošlete těm, kteří o softwaru ve veřejné správě rozhodují a kterým je hlavně určena. Za vznik příručky patří velký dík Nadačnímu fondu Otakara Motejla, který její tvorbu finančně podpořil.

Obsah: