Poznámky k vydání Ubuntu 10.04 LTS

Tyto poznámky k vydání dokumentují známé problémy s Ubuntu 10.04 LTS a jeho deriváty.

Systémové požadavky

Ubuntu 10.04 LTS vyžaduje minimálně 256 MB operační paměti. Nezapomeňte, že část operační paměti nemusí být dostupná kvůli využití grafickou kartou. Pokud má váš počítač pouze minimální množství operační paměti, instalace bude trvat déle, než je obvyklé, ale proběhne v pořádku. Nainstalovaný systém je již o něco méně náročnější, takže bude fungovat "svižněji".

Pro počítače s menším množstvím paměti doporučujeme v nabídce zavaděče zvolit "Nainstalovat Ubuntu", čímž se spustí pouze instalátor nebo raději vyzkoušet alternativní instalační CD.

Poznámky k vydání Ubuntu 10.04 pro ARM

Pro port Ubuntu 10.04 na architekturu ARM byly připraveny oddělené poznámky k vydání. Chcete-li zjistit informace o problémech týkajících se instalace na architekturu ARM, navštivte stránku https://wiki.ubuntu.com/ARM/LucidReleaseNotes.

Instalace

Automatická instalace navrhovaných balíků

Ve shodě s "Debian Policy Manual" nyní správci balíků instalují i balíky vypsané v části "Navrhuje" (Recommends) stejně jako přímé závislosti ("Depends"). Pokud se tomuto chcete vyhnout, použijte (jednorázově) apt-get --no-install-recommends nebo (trvale) v souboru /etc/apt/apt.conf nastavte: APT::Install-Recommends "false". Uvědomte si ale, že toto může mít za následek, že v některých programech mohou chybět některé funkce.

(Tato změna byla provedena v Ubuntu 8.10.)

Hibernace může být po automatickém rozdělení disku nedostupná

Výchozí předloha v instalátoru pro rozdělení disku vymezí v některých případech oddíl swap, který je menší než fyzická paměť v systému. To zamezí použití hibernace (uspání na disk), protože obraz systému se nevejde do oddílu swap. Pokud hodláte použít hibernaci s vaším systémem, měli byste zajistit, aby velikost oddílu swap byla minimálně stejně velká jako fyzická paměť v systému. (Chyba: 345126)

Seznam balíků musí být před instalací ovladačů ručně obnoven

Nástroj "Ovladače hardwaru" (Jockey) potřebuje před nalezením a nabídnutím ovladačů aktuální seznam balíků. Avšak okamžitě po instalaci tomu tak není. Před spuštěním Jockey tak aktualizujte seznam balíků pomocí Systém->Správa->Správce aktualizací (na Ubuntu) nebo "KPackageKit" (na Kubuntu). (Chyba: 462704)

Ve vydání Kubuntu Netbook se nezobrazuje ikona OEM "připraveno k odeslání"

Když se zvolí možnost instalace OEM ze spustitelného CD Kubuntu Netbook, nezobrazí se na ploše ikona "připraveno k odeslání". Uživatelé, kteří provedou instalaci OEM z CD Kubuntu Netbook, mohou tuto funkci zpřístupnit z hlavní nabídky zvolením Systém->Připravit k odeslání .... (Chyba: 386099)

Předvolby zavádění systému jsou na CD pro stolní počítače a netbooky standardně skryty

Spustitelné CD pro Ubuntu 10.04 LTS a Netbook představuje nové rozhraní pro zavádění systému, které není standardně interaktivní. Pro nastavení pokročilých možností zavádění systému stiskněte na první zaváděcí obrazovce jakoukoli klávesu.

Dmraid je na desktopech standardně zapnutý

Zařízení typu dmraid (emulace raidu) jsou v Ubuntu 10.04 LTS Desktop CD podporovány hned po instalaci, jejich detekci a aktivaci provede dmraid během startu systému. Ubiquity nabídne instalaci do pole RAID a ne do jeho dílčích částí.

Automacickou aktivaci dmraidu lze vypnout volbou jádra "nodmraid", kterou můžete zadat po stisku klávesy F6 v bootovacím menu na instalačním CD. To může být užitečné pro instalace, které mají metadata fakeraidu uložená na discích, ale aktivace dmraidu by byla nepotřebná nebo by způsobovala problémy.

Změny v zarovnání diskových oddílů mohou poškodit některé systémy

Ubuntu 10.04 LTS standardně zarovnává oddíly na disku na hranici 1 MiB (1048576 bajtů). To zajišťuje maximální výkon na moderních discích, částečně i na SSD discích, ale také na nových discích s pokročilými formáty, které mají velikost sektoru větší, než tradičních 512 bajtů. Velmi málo systémů nyní potřebuje staré zarovnání používané v MS-DOSu, kdy oddíly začínaly na hranici cylindru.

Ve velmi málo případech optimální zarovnání způsobuje problémy. Některé implementace BIOSů (základní desky Asus P5P800-MX a Asus P5GZ-MX) způsobují záseky systému po instalaci. Také může být obtížné nainstalovat Microsoft Windows XP a starší verze po instalaci Ubuntu, ačkoliv novější verze Windows by měly být kompatibilní s optimálním zarovnáním a mohou ho i samy produkovat. Pokud zjistíte, že potřebujete použít staré zarovnání na cylindry, přidejte bootovací parametr partman/alignment=cylinder při spouštění instalátoru. (Bug:551965)

Další operační systémy mohou chybět v GRUB menu po instalaci

Instalátoru desktopové verze Ubuntu se v některých případech nemusí podařit vytvořit záznamy pro další operační systémy v GRUBu. To je způsobeno špatnou spoluprácí mezi některými komponentami instalátoru. Pro vyřešení tohoto problému spusťte po instalaci následující příkaz:

sudo update-grub

Řešení tohoto problému je také vedlejším efektem první aktualizace jádra po instalaci systému. Očekáváme, že tento problém bude odstraněn v další verzi instalátoru pro verzi 10.04.1. (Bug:570765)

Instalátor desktopové se někdy nepodaří spustit

Na některých strojích selže bootování z CD se zprávou "The installer encountered an unrecoverable error. A desktop session will now be run so that you may investigate the problem or try installing again.". Pokud se setkáte s tímto problémem, restartujte počítač s vloženým CD, stiskněte libovolnou klávesu na úvodní obrazovce (když vidíte ikonku klávesnice na spodní straně obrazovky) a vyberze možnost "Zkusit Ubutnu bez instalace". Po načtení plochy klikněte na ikonu "Instalovat Ubuntu 10.04" a tím spustíte instalaci. (567899)

Přechod

Přímo přejít na Ubuntu 10.04 mohou pouze uživatelé Ubuntu 9.10 a 8.04 LTS. Uživatelé starších vydání musí nejprve přejít na Ubuntu 8.04 LTS nebo 9.10, teprve pak na Ubuntu 10.04. Podrobný návod naleznete na http://www.ubuntu.cz/ziskejte/prechod1004.

GRUB menu.lst: instalace verze od správce nebo ponechání lokální verze

Pokud jste dříve upravili konfiguraci zavaděče menu.lst pro GRUB, buď ručně nebo nástrojem jako kgrubeditor, budete možná při povyšování dotázáni, zda chcete ponechat vaši lokální verzi souboru menu.lst nebo raději nainstalovat verzi od správce balíku. Tato otázka je položena proto, že takovéto změny nelze automaticky sloučit se 100% úspěšností a je brán ohled na to, aby nedošlo k přepsání uživatelem ručně upravené konfigurace zavaděče bez upozornění.

Avšak pokud zvolíte "ponechat aktuálně nainstalovanou lokální verzi", váš systém nebude nastaven pro spouštění z jakéhokoli nově nainstalovaného jádra. Chcete-li zajistit po povýšení systému, že váš systém poběží na aktuálním, bezpečnostně podporovaném jádře, je vyžadován ruční zásah z vaší strany. Pokud máte místní úpravy ve vaší konfiguraci zavaděče, které chcete uchovat, je doporučeno postupovat následovně:

 • Z nabídky zvolte "ponechat aktuálně nainstalovanou lokální verzi".
 • Otevřete /boot/grub/menu.lst v textovém editoru (např., sudo gedit /boot/grub/menu.lst).

 • Proveďte jakékoli změny, které jste udělali ve volbách zavádění jádra, do výše zakomentovaných proměnných (např., groot, kopt, defoptions).

 • Přesuňte jakékoli ručně přidané volby zavádění pro jiné operační systémy tak, aby byly nad řádkou

  ### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST

  nebo pod řádkou

  ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
 • Uložte soubor a z příkazové řádky spusťte příkaz sudo update-grub.

 • Zvolte "nainstalovat verzi od správce balíku".

Například, pokud jste přidali volbu i915.modeset=0 do řádky "kernel":

kernel     /vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=0e7... ro quiet splash i915.modeset=0

pak přidejte tuto volbu do kopt:

# kopt=root=UUID=0e7... ro i915.modeset=0

Aktualizovaná verze balíku grub bude obsahovat informace o tomto problému v nápovědě pro menu.lst. (Chyba: 470490)

Nastavení bezdrátové sítě, pro regulování domén skrze modul voleb, není již podporováno

Ubuntu 10.04 LTS umožňuje CRDA bezdrátový regulační rámec pro řízení bezdrátových kanálů, které jsou použitelné a viditelné v konkrétním místě. Pokud jste dříve museli používat modul s patřičnou volbou, který je zapsán v /etc/modprobe.d/options.conf, abyste se mohli připojit k vybraným kanálům v dané lokalitě, může se Vám stát, že bezdrátová síť nebude fungovat vůbec.

  options cfg80211 ieee80211_regdom=EU

Tento modul bude z jádra odebrán při upgradu na Ubuntu 9.10 a místo něj se použije příkaz: iw reg

(Tato změna byla v Ubuntu 9.04.)

Bonded network interfaces must use hotplug-style configuration

The migration of network handling to upstart means that all network devices are now handled in a hotplug manner. As a result, bonded interfaces are only brought up reliably on boot when the bonded interface is created as part of the configuration of the physical interface; otherwise, the system may attempt to bring up the bonded interface before the underlying physical interfaces are available, and fail. For an example of how to configure a bonding interface for hotplug, please see /usr/share/doc/ifenslave-2.6/examples/two_hotplug_ethernet in the ifenslave-2.6 package.

(This change was made in Ubuntu 9.10.)

Kubuntu možná zachová nepotřebný balík guidance power

Při povýšení Kubuntu zůstanou možná v systému nainstalovány již nepotřebné balíky "kde-guidance-powermanager" nebo "guidance-power-manager". Tyto balíky je možné odstranit.

Akonadi v Kubuntu bude možná vyžadovat restart

Spuštění Akonadi může být chybné kvůli nedostupnosti adresáře a dalších zdrojů. Jako nápravu použijte restart Kontactu. (564263)

Ctrl-Alt-Backspace ve výchozím stavu Xorg zakázáno, nastavitelné přes XKB

Již od Ubuntu 9.04 je klávesová zkratka Ctr-Alt-Backspace sloužící k restartování serveru X ve výchozím nastavení zakázána, aby se zabránilo jejímu náhodnému spuštění. Nyní je tato klávesová zkratka navíc nastavitelná pomocí volby X keymap (XKB), která nahrazuje funkci serveru X "DontZap". Díky XKB si tuto zkratku může nastavit každý uživatel zvlášť, jednoduše pomocí grafického prostředí.

Povolení Ctrl-Alt-Backspace v Ubuntu

 • Zvolte "Systém"->"Předvolby"->"Klávesnice"

 • Vyberte kartu "Rozložení" a klikněte na tlačítko "Možnosti rozložení".
 • Vyberte možnost "Pořadí kláves zabíjející server X" a zaškrtněte pole "Control + Alt + Backspace".

Povolení Ctrl-Alt-Backspace v Kubuntu

 • Klikněte na Spouštěč aplikací a vyberte "Nastavení systému".
 • Klikněte na "Země/region a jazyk".
 • Vyberte "Rozvržení klávesnice".
 • Klikněte na "Povolit rozložení klávesnice" (v kartě Rozvržení).
 • Vyberte kartu "Pokročilé". Pak zvolte možnost "Pořadí kláves zabíjející server X" a zaškrtněte pole "Control + Alt + Backspace".

Více informací zjistíte na stránce https://wiki.ubuntu.com/X/Config/DontZap

Změna v upozorňování na dostupné aktualizace

Ubuntu 10.04 LTS spouští pro správu aktualizací přímo update-manager namísto zobrazení upozorňovací ikony v panelu GNOME. Uživatelé jsou denně upozorňováni na bezpečnostní aktualizace, ale na aktualizace, které nejsou bezpečnostní, jsou uživatelé upozorňováni pouze jednou týdně.

Uživatelé, kteří si přejí dostávat upozorňování na aktualizace předchozím způsobem, mohou obnovit dřívější chování pomocí následujícího příkazu:

gconftool -s --type bool /apps/update-notifier/auto_launch false

(Tato změna byla provedena v Ubuntu 9.04.)

Přechod na vyšší verzi MySQL

V Ubuntu 10.04 LTS je dostupná MySQL pouze ve verzi 5.1. Při přechodu na vyšší verzi pomocí update-manager se správně zpracují změny z MySQL 5.0 do MySQL 5.1.

Nastavení MySQL Cluster

Pokud bylo v MySQL nastaveno použití jádra MySQL Cluster (jádro NDB), přechod na MySQL 5.1 nebude fungovat, jelikož balíky mysql-dfsg-5.1 nepodporují MySQL Cluster. Místo toho by měl být nainstalován balík mysql-cluster-server.

/etc/event.d již není používán

Verze upstart obsažená v Ubuntu 10.04 LTS už nepoužívá konfigurační soubory v adresáři /etc/event.d. Místo nich se používá /etc/init. Žádný automatický převod změn z /etc/event.d není možný. Pokud jste v této složce provedli nějaké úpravy, musíte je do /etc/init převést v novém konfiguračním formátu ručně. (Chyba: 402759)

(Tato změna byla provedena v Ubuntu 9.10.)

Přechod na vyšší verzi syslog

Balík sysklogd byl nahrazen balíkem rsysklog. Nastavení uložená v /etc/syslog.conf budou automaticky přesunuta do /etc/rsyslog.d/50-default. Pokud jste ručně nastavovali archivaci logů v /etc/cron.daily/sysklogd nebo v /etc/cron.weekly/sysklogd, budete muset podobně upravit nastavení /etc/logrotate.d/rsyslog. Pozor na změnu v číslování archivovaných logů: název prvního archivního souboru teď nekončí na .0, ale na .1 (čísluje se od jedničky, ne od nuly).

(Tato změna proběhla již v Ubuntu 9.10.)

Podpora pro architekturu LPIA ukončena

Podpora pro architekturu lpia, která byla dostupná v předchozích vydáních, byla v Ubuntu 10.04 LTS ukončena. Hardware je stále podporován, ale systémy, které byly nainstalovány jako lpia, bude nutné zálohovat a od základu přeinstalovat buď na architekturu i386 nebo amd64. Více podrobností naleznete v chybě 523295, kde je popsána nepodporovaná metoda pro přechod z lpia na i386.

Registr OpenOffice.org může být poškozen při přechodu z verze 3.1.1-14

Uživatelé, kteří si nainstalovali předběžné vydání Ubuntu 9.10, mohou mít poškozenou službu OpenOffice.org nebo dílčí soubory registru v systému, což je výsledkem chyby ve verzi 1:3.1.1-14 balíků pro OpenOffice.org. Pokud narazíte po povýšení na chyby segfault buď v unopkg nebo OpenOffice.org, budete muset možná odstranit a obnovit soubory registru v /var/lib/openoffice/basis3.2/program/ a /var/spool/openoffice/uno_packages/cache. (Chyba: 546797)

Zásuvný modul cmusieve pro Dovecot přejmenován na sieve

Zásuvný modul "cmusieve" použitý v dovecot byl přejmenován na "sieve". Uživatelé, kteří mají následující nastavení v konfiguraci dovecot:

    mail_plugins = cmusieve

by měli provést změnu na:

    mail_plugins = sieve

Ostatní známé problémy

Bezpečnostní problémy při přechodu z Lucid Alpha 2

Pokud jste nainstalovali vydání Ludic před verzí Alpha 3, máte možná nainstalován balík libmysqlclient16 7.0.9-1. Tento balík byl omylem dostupný v archivu Ubuntu a následně zrušen, ale jelikož měl vyšší číslo verze než skutečný balík libmysqlclient16, nebude tento balík při povýšení systému automaticky nainstalován. Pro ujištění, že máte v systému nainstalován oficiální balík a abyste mohli přijímat bezpečnostní aktualizace po dobu podpory Ubuntu 10.04 LTS, je důležité spustit příkaz sudo apt-get install libmysqlclient16/lucid a postupovat dle pokynů. (Chyba: 522225)

Přechod na ext4 vyžaduje ruční aktualizaci grub

Pokud zvolíte přechod svého systému souborů / nebo /boot z ext2 nebo ext3 na ext4 (jak je zdokumentováno na wiki pro ext4), pak musíte pro přeinstalaci zavaděče systému po přechodu na Ubuntu 10.04 LTS použít také příkaz grub-install. Pokud to neuděláte, pak verze GRUB nainstalovaná ve vašem sektoru zavaděče nebude schopna načíst jádro ze souborového systému ext4 a zavádění vašeho systému selže.

Akce upstartu se nedají spouštět z prostředí chrootu

Upstart funguje jako manažer služeb - procesy uvnitř chrootu tak nedokáží komunikovat s upstartem běžícím mimo chroot (Bug:430224). Při povýšení systému přes chroot tak mohou některé balíky používající systém akcí upstartu selhat. Jedním z řešení je nastavení chrootu pomocí /sbin/initctl tak, aby ukazoval na /bin/true: (spouštěno z chrootu)

dpkg-divert --local --rename --add /sbin/initctl
ln -s /bin/true /sbin/initctl

Use of degraded RAID 1 array may cause data loss in exceptional cases

If each member of a RAID 1 array is separately brought up in degraded mode across subsequent runs of the array with no reassembly in between, there is a risk that the disks will be reported as in sync when they are not, resulting in data loss due to inconsistencies between the data that has been written to each member. This is an unlikely occurrence during normal operations, but admins of systems using RAID 1 arrays should take care during maintenance to avoid this situation. (557429)

Šifrované oddíly musí být uvedeny v /etc/fstab

Uživatelé, kteří si nakonfigurovali v /etc/crypttab nějaké šifrované oddíly tak, aby se spouštěly při zavádění systému (tj. nikoli pomocí volby noauto), by se měli ujistit, že souborové systémy na těchto svazcích jsou uvedeny v /etc/fstab. Jinak není zaručeno, že se při zavádění systému objeví výzva k zadání hesla.

Avahi will always start even if a .local domain is present

The avahi-daemon package, which implements the mDNS "zeroconf" standard, formerly included a check to avoid running when a conflicting .local DNS domain is present, as it was reported that some ISPs advertise such a .local domain on their networks, leaving Ubuntu hosts unable to see names advertised on the local network (Bug:327362). In Ubuntu 9.10, avahi-daemon is started regardless.

It is possible that this may cause other problems. If your network is configured this way, you can disable mDNS using the following command:

sudo stop avahi-daemon
sudo sed -e '/^start/,+1s/^/#/' /etc/init/avahi-daemon.conf

Dočasné řešení chyb v novém jádře grafické architektury

Ubuntu 10.04 LTS přináší novou technologii nastavení režimu jádra (KMS) standardně na nejběžnější grafické čipsety. I když se jedná o velký krok kupředu v grafické architektuře v Ubuntu, v některých ojedinělých případech brání KMS správné funkčnosti výstupu videa nebo vede k úplné nefunkčnosti. Pokud potřebujete zakázat KMS, můžete tak učinit při zavádění systému pomocí volby nomodeset. Toto nastavení můžete také uložit tak, že je použito při každém spouštění, a to přidáním této volby do konfigurace grub (pro GRUB 2: upravte /etc/default/grub a přidejte nomodeset do GRUB_CMDLINE_LINUX, pak spusťte sudo update-grub; pro GRUB 1: upravte /boot/grub/menu.lst a přidejte nomodeset do řádky začínající s # kopt=, pak spusťte sudo update-grub). (Chyba: 533784, 541501)

Souborové systémy LVM by měly být uvedeny v /etc/fstab podle názvu

Obvykle jsou souborové systémy v /etc/fstab uvedeny většinou podle UUID než podle názvu zařízení, aby se zajistilo, že souborový systém bude vždy spolehlivě nalezen. Pokud připojujete souborový systém umístěný na LVM, je doporučeno, když jej v /etc/fstab uvedete podle názvu zařízení, ne podle UUID, protože UUID nejsou unikátní, pokud jsou použity snímky LVM, což může mít za následek připojení špatných souborových systémů při zavádění systému. (Chyba: 563902)

Boot failures with LVM on ia64, powerpc, sparc

The linux kernel packages for the ia64, powerpc, and sparc architectures builds device-mapper support as a module, where the packages for the other architectures have the driver built in, which leads to boot failures on ia64/powerpc/sparc when using LVM. To work around this, users must run these commands manually from the initramfs:

modprobe dm_mod
lvm vgchange -a y

This issue will be addressed in a post-release kernel update. (560717)

Avahi will always start even if a .local domain is present

The avahi-daemon package, which implements the mDNS "zeroconf" standard, formerly included a check to avoid running when a conflicting .local DNS domain is present, as it was reported that some ISPs advertise such a .local domain on their networks, leaving Ubuntu hosts unable to see names advertised on the local network (Bug:327362). In Ubuntu 9.10, avahi-daemon is started regardless.

It is possible that this may cause other problems. If your network is configured this way, you can disable mDNS using the following command:

sudo stop avahi-daemon
sudo sed -e '/^start/,+1s/^/#/' /etc/init/avahi-daemon.conf

Věci okolo nové grafické architektury v jádře

Ubuntu 10.04 má ve výchozím nastavení jádra zapnuto kernel-mode-settings (KMS) pro nejčastěji používané grafické čipy. I když je to velký krok kupředu v grafické architektuře Ubuntu, v některých vzácnějších případech KMS nemusí pracovat správně. Pokud jej tedy potřebujete vypnout, můžete tak učinit v příkazové řádce Grubu parametrem "nomodeset". Aby se nastavení uchovalo, přidejte parametr do konfiguračního souboru Grubu. (Grub2: editujte /etc/default/grub a na řádce GRUB_CMDLINE_LINUX přidejte "nomodeset". Pak spusťte příkaz "sudo update-grub", Grub1: editujte /boot/grub/menu.lst a přidejte "nomodeset" na řádek začínající "#kopt=", poté spusťte "sudo update-grub"). (Bug: 533784, bug: 541501)

Prohlížeč dokumentů Evince nefunguje při nestandardním umístění domovského adresáře

Evince, výchozí prohlížeč dokumentů v GNOME, je nyní dodáván s restriktivním profilem AppArmor. To značně zvyšuje bezpečnost díky ochraně proti bezpečnostním dírám v problematických knihovnách PDF. Uživatelé, kteří používají nestandardní umístění domovského adresáře, budou muset nastavit cestu k domovskému adresáři v souboru /etc/apparmor.d/tunables/home. Více informací zjistíte na stránce https://wiki.ubuntu.com/DebuggingApparmor#Adjusting%20Tunables.

Žádná prodleva v nabídce zavaděče GRUB 2

Při použití zavaděče GRUB 2 obsaženého v Ubuntu 10.04 LTS dojde standardně k načtení první volby automaticky bez prodlevy pro vstup uživatele. Pro přerušení zavádění systému musí uživatel podržet klávesu Shift, čímž se vyvolá nabídka zavaděče umožňující vybrat různé volby spuštění nebo nastavit argumenty jádra. (https://help.ubuntu.com/community/Grub2#GRUB%20vs%20GRUB%202)

Výpisy při bootování na Ubuntu Serveru

Výstupy skriptů spouštěných při startu systému se budou nově přesměrovávat na tty7, ne na standardní tty1, kde zůstane jen přihlašovací obrazovka. Zobrazit tedy půjdou pomocí Alt+F7, nebo otevřením souboru /var/log/boot.log (to platí i pro desktopovou verzi).

Čistá instalace Ubuntu 10.04 LTS Server nezobrazuje ve výchozím nastavení žádnou bootovací obrazovku. Na jednu stranu má tedy administrátor větší kontrolu nad bootováním, na druhou ale nedostává zprávy v případě selhání při připojování oddílů. Pokud chcete splash zachovat, přidejte parametr splash do souboru /etc/default/grub. I bez splash obrazovky je možné používat tlačítka ovládání programu mountall, ale není zobrazena nápověda: C zrušit kontrolu pomocí fsck; M - spuštění opravné konzole; S - ignorovat nepovedené připojení oddílu; F - změnit parametry fsck tak, aby automaticky opravoval chyby při kontrole. (Bug:563916)

Sun Java přesunuta do zdroje Partner

V Ubuntu 10.04 LTS byly balíky sun-java6 vyřazeny ze sekce Multiverse v archivu Ubuntu. Místo toho je doporučeno použít openjdk-6.

Pokud nemůžete přejít z nesvobodného Sun JDK/JRE na OpenJDK, můžete nainstalovat balíky sun-java6 ze zdroje Canonical Partner. Pro použití tohoto zdroje můžete nastavit váš systém přes příkazový řádek:

   add-apt-repository "deb http://archive.canonical.com/ lucid partner"

Poškození grafických prvků se staršími grafickými kartami ATI

Se staršími grafickými kartami ATI, které mají 32MB a méně RAM grafické paměti, může docházet k poškození vzhledu jednotlivých prvků, například OSD notifikace může mizet. Tento problém se vyřeší zakázáním 'RenderAccel' v konfiguraci Xorg. (Bug:426582)

Přihlašte se do konzole použitím CTRL+ALT+F1 a zadejte následující příkaz:

 • sudo service gdm stop

Potom vytvořte konfigurační soubor Xorg následujícím příkazem:

 • sudo Xorg -configure

Potom přidejte parametr 'RenderAccel' do /etc/X11/xorg.conf:

 • Section "Device"
      ...
      Driver "radeon"
      Option "RenderAccel" "off"
  EndSection

A restartujte X/GDM.

 • sudo service gdm start

Nekompatibilita s instalátorem ovladačů nVidia z upstreamu

Ubuntu 10.04 LTS zahrnuje vylepšenou integraci binárních ovladačů nVidia. Bohužel je to na úkor kompatibility s instalátorem poskytovaného na stránkách nVidia. Uživatelé, kteří se přejí použít binární grafické ovladače nVidia v Ubuntu 10.04 LTS, by je měli nainstalovat pomocí balíků pro Ubuntu dostupných přes Systém -> Správa -> Ovladače hardwaru.

Grafické ovladače Intel 8xx - zamrznutí/havárie serveru X

Ovladače -intel v kombinaci s určitým hardwarem i8xx selžou při zamrznutí nebo havárii serveru X. Tento problém je známý, ale na řešení se stále pracuje. Jako dočasné řešení problému je nutné spustit systém s grafickým ovladačem -vesa. Více podrobností zjistíte na stránce http://wiki.ubuntu.com/X/Bugs/Lucidi8xxFreezes.

Nefunkční nápověda v AbiWord

AbiWord se zasekne, pokud uživatel spustí Uživatelskou nápovědu, ať už z nabídky, nebo pomocí F1. Nespouštějte tedy nápovědu do doby, než bude tato chyba (519541) opravena.

Nový Thunderbird nemá ještě k sobě Lightning

Nová verze kalendářové aplikace Lightning pro Thunderbird ještě není hotova. Bude doplněna do repozitářů později. (532232)