Komunita Ubuntu

Česká komunita Ubuntu stále hledá dobrovolníky pro pomoc v oblastech překladu softwaru, tvorby dokumentace, propagace a dalších. Pomoci můžete i vy, i několik hodin týdně nebo měsíčně může být velkou pomoci. Více informací na stránce Zapojte se nebo na info@ubuntu.cz.

Komunitu Ubuntu tvoří jednotlivci i týmy pracující na různých součástech distribuce, poskytují rady a technickou podporu a pomáhají prosazovat Ubuntu vzhledem k širší veřejnosti.

Mezinárodní komunita se sdružuje kolem stránek Ubuntu.com, případně kolem místní komunit, tzv. LoCo týmů (z anglického Local Community = místní komunita). Jedním z těchto týmů (komunit) je i česká komunita Ubuntu, která se sdružuje kolem stránek Ubuntu.cz a především našeho fóra.

Vedení a struktura

Tato stránka se zabývá především situací v české komunitě, pro informace o struktuře mezinárodní komunity navštivte stránku Governance and Processes.

Zatímco mezinárodní komunita Ubuntu má relativně pevně danou strukturu a hierarchii vedení, v české komunitě je situace poněkud volnější. Pevně danou strukturu má Sdružení (viz níže), jehož činitelé jsou voleni. Role jsou také pevně rozděleny na Fóru (administrátoři a moderátoři) a Wiki (správci) a v překladatelském týmu. Celkově se ovšem česká komunita řídí principy meritokracie - rozhodují aktivní členové, kteří jsou ostatními respektováni pro svou práci a „zásluhy“.

LoCo Contact

LoCo Contact neboli kontaktní člen místní komunity, je jediným oficiálním „činitelem“ české komunity. Jedná se o člověka odpovědného za komunikaci místní komunity s mezinárodní komunitou. Pro českou komunitu jím v současnosti je Tadeáš Pařík.

Občanské sdružení Ubuntu pro ČR

Občanské sdružení Ubuntu pro ČR je nezisková organizace založená členy české komunity Ubuntu na podporu Ubuntu v Česku. Sdružení slouží jako doplněk komunity, je jejím oficiálním zaštítěním a získává finanční prostředky pro potřeby komunity.

Občanské sdružení je vedeno výborem a předsedou, který je každoročně volen členskou schůzí.

Zapojte se

Komunita není jen o sdružování a společných zájmech, ale také o společné práci. Mnoho svobodného softwaru stojí především na práci dobrovolníků a Ubuntu (ač má za sebou firmu sponzorující jeho vývoj) není výjimkou - software, překlady, dokumentace, propagace a mnoho dalšího je prací tisíců lidí ze všech koutů světa. Neváhejte tedy a zapojte se také, i velmi málo může pomoci.

Pravidla chování

Ani komunita kolem svobodného softwaru se nemůže obejít bez pravidel. Základní pravidla chování v Ubuntu komunitě definuje tzv. Ubuntu Code of Conduct.